Máy quét tài liệu tự động hoàn toàn. Khổ quét A2, A1, dầy 35Cm

    Máy quét tài liệu tự động hoàn toàn, sản xuất tại CHLB Đức (Made In Germany). Khổ quét A2, A1(915x635) tài liệu dầy 350mm. Model ROBO SCAN 2 và Model ROBO SCAN 1 là máy quét sách robot duy nhất trên thế giới có thể xử lý sách lên đến A1 hoàn toàn tự động. Đối với những cuốn sách rất có vấn đề, hiếm hoặc dễ vỡ, chức năng robot có thể bị tắt và ROBO SCAN 1 có thể được sử dụng như một máy quét sách thủ công. Điều này là duy nhất và không có máy quét nào trên thị trường kết hợp tất cả các tính năng đó!

    .

     

    Máy quét tài liệu tự động hoàn toàn, sản xuất tại CHLB Đức (Made In Germany). Khổ quét A2, A1(915x635) Model ROBO SCAN 2 và Model ROBO SCAN 1 là một máy quét sách, tài liệu có thể xử lý sách dày đến 35 cm. Hơn nữa, ROBO SCAN 2 hoạt động ở độ phân giải quang học rất cao. Đối với sách rất có vấn đề, hiếm hoặc dễ vỡ, chức năng robot có thể bị tắt và ROBO SCAN 2 biến thành một máy quét sách thủ công. Điều này là duy nhất và không có máy quét nào trên thị trường kết hợp tất cả các tính năng đó!