Máy quét sách, tài liệu tự động hoàn toàn, Khổ A3, A2, A1

Máy quét sách, tài liệu tự động hoàn toàn, Khổ A3, A2, A1 (2 Sản phẩm)

Máy scan sách, tài liệu tự động hoàn toàn được sản xuất tại CHLB Đức (Made In Germany). ROBOT SCAN được thiết kế cho các dự án số hóa thực tế trong đó bộ phận robot có thể thực hiện hầu hết công việc quét sách và tài liệu với các khổ quét : A3, A2, A1

Máy quét sách tự động hoàn toàn. Model ROBO SCAN V2

Máy quét sách tự động hoàn toàn, sản xuất tại CHLB Đức (Made In Germany) . Đây là máy quét sách rô bốt đa năng nhất trên thị trường. Nó mang lại những lợi thế của một robot kết hợp với sự tiện lợi của một máy quét sách thủ công. ROBO SCAN V2 được thiết kế cho các dự án số hóa thực tế trong đó bộ phận robot có thể thực hiện hầu hết công việc nhưng cùng một máy quét cũng có thể xử lý sách có vấn đề ở chế độ thủ công.

Mua hàng

Máy quét tài liệu tự động hoàn toàn. Khổ quét A2, A1, dầy 35Cm

Máy quét tài liệu tự động hoàn toàn, sản xuất tại CHLB Đức (Made In Germany). Khổ quét A2, A1(915x635) tài liệu dầy 350mm. Model ROBO SCAN 2 và Model ROBO SCAN 1 là máy quét sách robot duy nhất trên thế giới có thể xử lý sách lên đến A1 hoàn toàn tự động. Đối với những cuốn sách rất có vấn đề, hiếm hoặc dễ vỡ, chức năng robot có thể bị tắt và ROBO SCAN 1 có thể được sử dụng như một máy quét sách thủ công. Điều này là duy nhất và không có máy quét nào trên thị trường kết hợp tất cả các tính năng đó!

.

 

Mua hàng