Máy scan sách, báo bán tự động (Tự động quét) khổ A2