Máy quét Film, ảnh 3D, khổ A3,A2

Máy quét Film, ảnh 3D, khổ A3,A2 (2 Sản phẩm)

Máy quét WideTEK phẳng, khổ A3, A2, màu, 3D 

          Máy quét WideTEK 12(25)-650 khổ A3,A2 tốc độ quét nhanh và độ phân giải quang học cao. Máy quét cần ít hơn ba giây để quét ở chế độ bình thường với độ phân giải 300dpi và chỉ 12 giây ở chế độ 3D với độ phân giải 600dpi, nhanh gấp đôi so với máy quét khác. 

          Trong lĩnh vực y tế máy quét WideTEK ® 12(25)-650 sẽ phù hợp với bất kỳ văn phòng bác sĩ hay bệnh viện nào vì máy quét WideTEK®12(25)-650  có thể quét vật liệu trong suốt như: Âm bản, Film X-quang, kính âm, microfilm 35mm và Film ảnh khi trang bị thêm WT12(25)-BACKLIGHT 

          Trong lĩnh vực Bảo tàng và Khảo cổ học máy quét WideTEK 12(25) -650 giúp bảo quản tác phẩm lịch sử ở định dạng kỹ thuật số với chế độ quét 2D và 3D, cũng lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia, phòng trưng bày, công ty quảng cáo và nghệ sĩ đồ họa trình bày. 

          Trong lĩnh vực công nghiệp và in chế độ quét 3D mang tính cách mạng mở ra nhiều cơ hội mới trong thị trường in ấn và kiểm tra công nghiệp. Chế độ quét 3D ghi lại kết cấu của các bề mặt hoàn hảo đến mức quét trên màn hình trông giống như thật.

Máy quét 3D, Film XQ, Vật thể, Khổ A3 Model WT12-650-BDL

Máy quét WideTEK phẳng, khổ A3, màu, 3D, Model: WT12-650-BDL

          Máy quét WideTEK 12-650 khổ A3, tốc độ quét nhanh và độ phân giải quang học cao. Máy quét cần ít hơn ba giây để quét ở chế độ bình thường với độ phân giải 300dpi và chỉ 12 giây ở chế độ 3D với độ phân giải 600dpi, nhanh gấp đôi so với máy quét khác. 

          Trong lĩnh vực y tế máy quét WideTEK ® 12-650 sẽ phù hợp với bất kỳ văn phòng bác sĩ hay bệnh viện nào vì máy quét WideTEK ® 12-650  có thể quét vật liệu trong suốt như: Âm bản, Phim X-quang, kính âm,  microfilm 35mm và phim ảnh khi trang bị thêm (Option) WT12-BACKLIGHT (Bộ đèn nền thay thế nắp máy quét tiêu chuẩn. Nó dễ dàng lắp ráp và người dùng có thể quét có hoặc không có đèn nền, tùy thuộc vào yêu cầu vật liệu nguồn, chỉ bằng cách bật hoặc tắt đèn) 

          Trong lĩnh vực Bảo tàng và Khảo cổ học máy quét WideTEK 12 -650 giúp bảo quản tác phẩm lịch sử ở định dạng kỹ thuật số với chế độ quét 2D và 3D, cũng lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia, phòng trưng bày, công ty quảng cáo và nghệ sĩ đồ họa trình bày. 

          Trong lĩnh vực công nghiệp và in chế độ quét 3D mang tính cách mạng mở ra nhiều cơ hội mới trong thị trường in ấn và kiểm tra công nghiệp. Chế độ quét 3D ghi lại kết cấu của các bề mặt hoàn hảo đến mức quét trên màn hình trông giống như thật.

Mua hàng

Máy quét 3D, Film XQ, Vật thể, màu, Khổ A2, Model WT25-650-BDL

Máy quét WideTEK phẳng, khổ A2, màu, 3D

Model: WT25-650-BDL

          Máy quét WideTEK 25-650 dạng phẳng, khổ A2, tốc độ quét nhanh và độ phân giải quang học cao. Máy quét cần ít hơn 3 giây để quét ở chế độ màu bình thường với độ phân giải 300dpi và chỉ 12 giây ở chế độ 3D với độ phân giải 600dpi, nhanh gấp đôi so với máy quét khác. 

          Trong lĩnh vực y tế máy quét WideTEK ® 25-650 sẽ phù hợp với bất kỳ văn phòng bác sĩ hay bệnh viện nào vì máy quét WideTEK ® 25-650  có thể quét vật liệu trong suốt như: Âm bản, Phim X-quang, kính âm,  microfilm 35mm và phim ảnh khi trang bị thêm (Option) WT25-BACKLIGHT 

          Trong lĩnh vực Bảo tàng và Khảo cổ học máy quét WideTEK 25 -650 giúp bảo quản tác phẩm lịch sử ở định dạng kỹ thuật số với chế độ quét 2D và 3D, cũng lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia, phòng trưng bày, công ty quảng cáo và nghệ sĩ đồ họa trình bày. 

          Trong lĩnh vực công nghiệp và in chế độ quét 3D mang tính cách mạng mở ra nhiều cơ hội mới trong thị trường in ấn và kiểm tra công nghiệp. Chế độ quét 3D ghi lại kết cấu của các bề mặt hoàn hảo đến mức quét trên màn hình trông giống như thật.

Mua hàng